?

VERILERINIZI KORUYUN

吉林时时彩玩法 www.ovngq.cn

??letmenizi dünyan?n en güvenilir yaz?c?lar?1 ve bilgisayarlar?yla koruyun.2

BASKI GüVENLI?INI PC GüVENLI?INI
1 Spiceworks taraf?ndan HP ad?na Kuzey Amerika, EMEA ve APAC b?lgelerinde 309 BT karar vericisiyle ger?ekle?tirilen ankete g?re kat?l?mc?lar?n yaln?zca %23'ü veri güvenli?ine bask? filolar?nda bir güvenlik uygulamas? olarak yer veriyor. Kas?m 2016
2 Nesil Intel? Core? ??lemciler, Intel? tümle?ik grafikler ve Intel? WLAN ?zelliklerine sahip HP Elite Ki?isel Bilgisayarlar i?in Kas?m 2016 itibar?yla y?ll?k sat?? hacmi 1 milyonun üzerinde olan sat?c?lar aras?ndan HP’nin herhangi bir ek ücret olmadan sunulan e?siz ve kapsaml? güvenlik ?zelliklerine ve HP Manageability Integration Kit taraf?ndan Microsoft System Center Configuration Manager kullan?larak donan?m, BIOS ve yaz?l?m y?netimi dahil bir ki?isel bilgisayar?n her y?nüyle y?netimine dayanmaktad?r.
3 Hareket halinde bask? i?in mobil ayg?t?n Bluetooth ba?lant?s?yla HP Sprocket'a ba?l? olmas? gerekir. HP Sprocket Uygulamas?'ndan mobil bask? ?zelli?i iOS v8.0 ve üzeri yüklü iPhone? ve iPod touch? ayg?tlarda desteklenmektedir. Android? bask? ?zelli?i v4.4 sürümü ve üzeri yüklü Android ayg?tlarda desteklenmektedir. Bluetooth, sahibine ait bir ticari markad?r ve HP taraf?ndan lisansl? olarak kullan?lmaktad?r.
  • 人民网评:“二传手”耽误的不止是改革时机 2019-03-22
  • 教育时评:清华给落榜生的一封信,到底伤害了谁的自尊?(原创首发) 2019-03-16
  • 济南高新区与浪潮、思科签署战略合作备忘录 2019-03-16
  • 易烊千玺押中高考作文题?不仅会押,今年还唱过! 2019-03-08
  • 933| 975| 668| 606| 864| 477| 204| 223| 898| 319|