Προστατ?ψτε τα δεδομ?να σα?

吉林时时彩玩法 www.ovngq.cn Προστατ?ψτε την επιχε?ρησ? σα? με του? πλ?ον ασφαλε?? εκτυπωτ??1 και υπολογιστ?? στον κ?σμο.

Την ασφ?λεια των εκτυπ?σεων
1 Βασ?ζεται σε ανασκ?πηση απ? την HP των λειτουργι?ν ασφ?λεια? των ανταγωνιστικ?ν εκτυπωτ?ν τη? ?δια? κατηγορ?α? που δημοσιε?τηκαν το 2016. Μ?νο η ΗΡ προσφ?ρει ?ναν συνδυασμ? λειτουργι?ν ασφ?λεια? που υποστηρ?ζουν την παρακολο?θηση, την αν?χνευση και την αυτ?ματη διακοπ? επιθ?σεων και, στη συν?χεια, την αυτ?ματη επικ?ρωση τη? ακεραι?τητα? του λογισμικο? μ?σω επανεκκ?νηση?. Για να δε?τε τη λ?στα των εκτυπωτ?ν, επισκεφτε?τε τη διε?θυνση: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?: www.hp.com/go/printersecurityclaims
2 Η φορητ? εκτ?πωση προ?ποθ?τει τη σ?νδεση τη? φορητ?? συσκευ?? με τον εκτυπωτ? HP Sprocket μ?σω Bluetooth. Η εκτ?πωση απ? φορητ?? συσκευ?? μ?σω τη? εφαρμογ?? HP Sprocket υποστηρ?ζεται σε συσκευ?? iPhone® και iPod touch® με iOS v8.0 και νε?τερε? εκδ?σει?. Η εκτ?πωση απ? Android™ υποστηρ?ζεται σε συσκευ?? Android με λειτουργικ? σ?στημα v4.4 και νε?τερε? εκδ?σει?. Η ονομασ?α Bluetooth ε?ναι εμπορικ? σ?μα που αν?κει στον κ?τοχ? του και χρησιμοποιε?ται απ? την HP κατ?πιν ?δεια?.
 • 昂首阔步迈向强军兴军新征程 2019-05-26
 • 净慧长老:生在福中要知福惜福 2019-05-24
 • 上海合作组织青岛峰会即将举行:青岛迎峰会  志愿倡文明 2019-05-06
 • 这些人宁愿将每人吃过的饭菜倒掉喂猪,也不愿留给贫寒者,这种腐朽的资本主义的道德该收场了 2019-05-06
 • 2016全国重点网络媒体记者重庆行——华龙网 2019-05-01
 • 动漫微视频:春天里的叮嘱与承诺 2019-05-01
 • 穿越千年 感受秦风全国百家重点网媒记者漫步酉阳桃花源 2019-04-06
 • 人民网评:“二传手”耽误的不止是改革时机 2019-03-22
 • 教育时评:清华给落榜生的一封信,到底伤害了谁的自尊?(原创首发) 2019-03-16
 • 济南高新区与浪潮、思科签署战略合作备忘录 2019-03-16
 • 易烊千玺押中高考作文题?不仅会押,今年还唱过! 2019-03-08
 • 563| 523| 507| 366| 982| 364| 641| 961| 213| 359|